Den største studien, men viser ingen sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og svulster

Det er ingen sammenheng mellom langvarig bruk av mobiltelefoner og svulster i hjernen eller sentralnervesystemet, ifølge ny forskning publisert online i British Medical Journal i oktober 2011. I det som beskrives som den største studien om dato fant danske forskere ingen holdepunkter for at risikoen for hjernesvulster var økt blant 358 403 abonnenter på mobiltelefoner over en 18-års periode.

Fotokreditt: FaceMePLS

Antallet personer som bruker mobiltelefoner øker stadig med mer enn fem milliarder abonnement over hele verden i 2010. Dette har ført til bekymring for potensielle helsevirkninger, særlig svulster i sentralnervesystemet.

Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) klassifiserte nylig elektromagnetiske felt for radiofrekvens, som er sendt ut av mobiltelefoner, som muligens kreftfremkallende for mennesker. Men tidligere studier på en mulig kobling mellom telefonbruk og svulster har vært entydige, spesielt med tanke på langvarig bruk av mobiltelefoner.

Bildekreditt: Anders

Den nye danske studien fant at kreftfrekvensene var nesten de samme både hos langvarige brukere og ikke-abonnenter på mobiltelefoner. Forskere sammenlignet kreftrisiko hos alle 420.095 danske mobiltelefonabonnenter fra 1982 til 1995, med tilsvarende risiko i resten av den voksne befolkningen, med oppfølging til 1996 og deretter 2002. Denne studien fant ingen bevis for økt risiko for hjerne eller svulster i nervesystemet eller kreft blant mobiltelefonabonnenter.
Forskere ledet av Institute of Cancer Epidemiology i København, fortsatte denne studien fram til 2007.

Forskerne konkluderte med:

Den utvidede oppfølgingen tillot oss å undersøke effekter hos personer som hadde brukt mobiltelefoner i 10 år eller mer, og denne langvarige bruken var ikke forbundet med høyere risiko for kreft.

Imidlertid, som en liten til moderat økning i risiko for undergrupper av tunge brukere eller etter enda lengre induksjonsperioder enn 10-15 år, kan ikke utelukkes, ytterligere studier med store studiepopulasjoner, der potensialet for feilklassifisering av eksponering og seleksjonsskjevhet minimeres, er garantert.

I en medfølgende redaksjon sier professorene Anders Ahlbom og Maria Feychting ved Karolinska Institutet i Sverige at dette nye beviset er betryggende, men fortsatt overvåking av helseregistre og potensielle årskull er fortsatt berettiget.

Poenglinjen: Ny forskning antyder at det ikke er noen sammenheng mellom langvarig bruk av mobiltelefoner og svulster i hjernen eller sentralnervesystemet.

Les mer